Få vores nyheder på mail

NNIT Årsrapport 2013: Kontrolleret vækst

Pressemeddelelse   •   Mar 18, 2014 06:00 CET

NNIT’s stabile organiske vækst fortsatte i 2013. Omsætningen steg med 9 pct. til godt 2,2 mia. kr., og resultatet af primær drift før skat blev 246 mio. kr., 14 pct. mere end året før. Derudover har NNIT i det forløbne år øget antallet af medarbejdere og styrket sin markedsposition via øget brug af global sourcing.
 
Igen i 2013 vandt NNIT markedsandele og leverede stabil vækst og et sundt overskud. Med en vækst i omsætningen på 9 pct. står NNIT stærkt på det danske marked for it-services, som analysefirmaet IDC anslår, er vokset med 1½ pct. i 2013 (kilde: IDC Blackbook Q4 2013). En væsentlig årsag til fremgangen var NNIT’s vellykkede integration af to store nye kunder fra 2012, DSB og Arla, men også større engagementer med mange eksisterende kunder bidrog væsentligt. En større it-driftskontrakt med Vestas, som blev underskrevet i november 2013, vil først påvirke årsresultatet positivt i 2014.
 
”Vi er meget tilfredse med NNIT’s resultater i 2013. Den hurtige vækst foregår kontrolleret, og vi formår at fastholde de elementer, som har skabt stabil vækst og sunde oveskud hvert år i de 15 år, NNIT har eksisteret: Kvalitet i it-løsninger og it-drift, klart fokus på udvalgte kundesegmenter og kundetilfredsheden i centrum. Dertil har vi igen kunnet øge vores brug af global sourcing, som gør os i stand til at konkurrere på både pris og kvalitet,” siger CEO Per Kogut, NNIT.
 
IPO undersøgelse fortsætter
På opfordring af NNIT’s ejer Novo Nordisk igangsatte NNIT’s bestyrelse tidligere på året en undersøgelse af mulighederne for en potentiel børsnotering efter mange års solid vækst og indtjening i selskabet. Formålet med undersøgelsen er at afdække potentialet for en børsnotering af NNIT samt at vurdere, hvorvidt dette vil kunne styrke selskabets fortsatte udvikling og værdiskabelse.

”Det årsregnskab, vi offentliggør i dag, underbygger kun, at NNIT fortsat er i en positiv udvikling og har en stærk position for yderligere værdiskabelse. Derfor fortsætter undersøgelsen af NNIT’s børspotentiale uforandret, men derudover er det alt for tidligt at sige noget om undersøgelsens resultat,” siger Carsten Krogsgaard Thomsen, CFO i NNIT.
 
En beslutning om det fremtidige ejerskab af NNIT vil blive baseret på de nærmere undersøgelser.
 
Fortsat internationalisering
I 2013 udvidede NNIT igen sin tilstedeværelse uden for Danmark. Andelen af medarbejdere, som er ansat i NNIT’s kontorer i Kina, Filippinerne, Schweiz, Tjekkiet, Tyskland og USA, steg fra 25 til 30 pct. Ved årsskiftet arbejdede flere end 700 af NNIT’s 2.184 medarbejdere uden for Danmarks grænser.

Som et led i udviklingen har NNIT i 2014 igangsat opbygningen af et fjerde internationalt leverancecenter i Prag. Dette nearshoring kontor vil give nye muligheder for at levere til kunder, som ikke tillader, at deres data forlader EU. Ambitionen er at nå 40 ansatte i Prag inden årets udgang.
 
Forventninger til 2014
I forsommeren 2013 introducerede NNIT en ny forretningsstrategi, som opstiller nye mål for 2020, men også fastholder fokus på NNIT’s tre grundlæggende forretningsområder: it-drift, it-løsninger og specialiserede it-ydelser til internationale farmaceutiske og bioteknologiske virksomheder. NNIT’s ambition frem mod 2020 er langsigtet, kontrolleret vækst med en årlig vækst i omsætningen på mindst 5 pct. og et markedsledende overskud (EBIT) på mindst 10 pct.

I 2014 forventer NNIT at leve op til strategiens mål med omsætningsvækst på 5-8 pct. og et overskud (EBIT) på 10 pct.


NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver om, udvikler, implementerer og drifter it-løsninger til regulerede brancher. Vi skaber værdi for private og offentlige virksomheder ved at tage ansvar for deres it, som var det vores egen. Dermed understøtter vi både deres forretningsmål og deres daglige drift. NNIT er ejet af Novo Nordisk A/S, har flere end 2.300 medarbejdere, og i 2013 omsatte vi for 2,2 mia. kr. www.nnit.com