Få vores nyheder på mail

NNIT Årsrapport 2011

Pressemeddelelse   •   Mar 14, 2012 06:00 CET

2011 gav fortsat fremgang for NNIT. Omsætningen steg til 1,8 mia. kr., og resultatet af primær drift før skat blev 194 mio. kr. Derudover har NNIT i det forløbne år øget antallet af medarbejdere og styrket sin markedsposition via mere global sourcing og investeringer i nye it-systemer samt et nyt hovedkvarter.

NNIT’s omsætning voksede med 9 % i 2011 på trods af intens konkurrence på det danske marked for it-services. Stigningen ligger væsentligt over væksten i markedet, som er på ca. 2 %. En af årsagerne til fremgangen er NNIT’s indsats inden for global sourcing med flere timer leveret fra Kina, Filippinerne og Tjekkiet. I løbet af året er andelen af medarbejdere i de tre lande steget fra 16 % til 20 % af det samlede antal medarbejdere i NNIT – samtidig med at der også er ansat flere i Danmark.
 
”Vi er meget tilfredse med resultatet i 2011. Igen i år har vi haft en vækst langt over markedsgennemsnittet, samtidig med at vi har fortaget betydelige investeringer, som vil bidrage til NNIT’s vækst og leverancekvalitet i årene fremover,” siger CEO Per Kogut, NNIT. ”Desuden har vi formået at tiltrække en række væsentlige nye kunder i 2011, samtidig med at vi har bevaret samtlige eksisterende kunder og i øvrigt fået nye ordrer fra mange af dem.”
 
Parallelt med de gode resultater har NNIT formået at investere i et nyt support- og kundeservicesystem, som vil give kunderne nye fordele. NNIT investerede også i flytningen til et nyt dansk hovedkvarter, hvor ca. 1300 medarbejdere nu holder til. NNIT nåede en overskudsgrad på 10,8 % på trods af store omkostninger til flytningen, et ekstraordinært medarbejderaktieprogram samt flytning af servere og systemer til vores nye datacenter.
 
Investeringerne er baseret på NNIT’s vilje til at skabe en robust forretning og sikre en vedvarende høj kvalitet også under den hastige vækst i antallet af opgaver og kunder, som virksomheden oplever.
 
Nye ordrer og flere kunder
En række private og offentlige virksomheder som fx Arbejdsmarkedsstyrelsen, COWI, Hempel Gruppen, Merck Serono og SKAT valgte i 2011 at lægge opgaver hos NNIT for første gang. Herudover afgav eksisterende kunder mange nye ordrer og udvidede dermed deres engagement med NNIT.
 
Tilgangen af kunder og nye ordrer betyder, at NNIT kommer tættere på det strategiske mål om 50/50 balance mellem omsætningen fra Novo Nordisk-koncernen og fra andre kunder. I 2011 øgede vi andelen af omsætning fra kunder uden for Novo Nordisk til 39 % af den totale omsætning – en vækst på 20 % i forhold til 2010.
 
Flere NNIT’ere
Dygtige medarbejdere er NNIT’s absolut vigtigste ressource – og i løbet af 2011 kom 427 nye til, så antallet af ansatte i alt voksede til ca. 1.700. I dag er der 265 medarbejdere i NNIT China, 90 i NNIT Philippines og 45 i Schweiz, Tjekkiet og USA, men også i Danmark vokser antallet af medarbejdere støt. Vi har ansat 267 i Danmark i 2010. Også i 2012 forventer NNIT at ansætte mange nye medarbejdere i udlandet såvel som i Danmark.
 
I 2011 besluttede direktion og bestyrelse at anerkende medarbejdernes store indsats og andel i det gode resultat ved at give dem mulighed for at købe aktier i Novo Nordisk til en fordelagtig kurs. Denne betydelige udgift er indregnet i nettoresultatet.
 
Godt rustet til fremtidig vækst
Baseret på vores investeringer i nyt topklasse datacenter, forretningssystemer, nyt hovedkvarter, udvidede global sourcing-aktiviteter og flere medarbejdere vil NNIT fortsat levere services tilpasset de høje krav i vores udvalgte kundesegmenter: life science/farmaceutisk industri, finanssektoren, offentlige virksomheder og større private virksomheder. Udgangspunktet er fortsat NNIT’s rødder i Novo Nordisk og dermed den farmaceutiske branches særligt høje krav til kvalitet, processer og dokumentation.

 

NNIT er en international it-serviceleverandør, der rådgiver om, udvikler, implementerer og drifter it-løsninger. Vi skaber værdi for private og offentlige virksomheder ved at tage ansvar for deres it, som var det vores egen. Dermed understøtter vi både deres forretningsmål og deres daglige drift. NNIT er ejet af Novo Nordisk A/S, vi har flere end 2.000 medarbejdere, og i 2012 omsatte vi for 2 mia. kr.