Få vores nyheder på mail

Finansiel rapport for 2017 og Generalforsamling 2018

Pressemeddelelse   •   Jan 25, 2018 08:01 CET

NNIT leverer vækst i omsætningen på 4,6 % og en overskudsgrad på 9,6 % i 2017 efter et stærkt 4. kvartal, hvor overskudsgraden var 13,9 %.

Resultatet i hovedtal for 2017:

 • Nettoomsætningen voksede 4,6 % i rapporterede valutaer. Eksklusiv engangstilbageførsel af omsætning vedrørende et forlig med en kunde i det offentlige kundesegment, voksede nettoomsætningen med 5,5 %
 • Overskudsgraden var 9,6 % i rapporterede valutakurser mod 10,6 % i 2016. Eksklusiv engangstilbageførsel af omsætning var overskudsgraden 10,4 %
 • Andelen af omsætning fra kunder uden for Novo Nordisk-koncernen var i 2017 57,3 % sammenholdt med 55,2 i 2016
 • Periodens resultat var DKK 216 mio., hvilket var en stigning på 0,4 % sammenholdt med 2016. Eksklusiv engangstilbageførsel af omsætning var periodens resultat DKK 237 mio. svarende til en stigning på 9,8 %
 • Frie pengestrømme for 2017 var DKK -90 mio. negativt påvirket af købet af SCALES og investering i et nyt datacenter. Justeret for disse var underliggende frie pengestrømme for 2017 på samme niveau som 2016.
 • Konstruktionen af et nyt tier III data center blev fuldført inden for tidsplanen og på budget.
 • Ordrebeholdningen for 2019 i begyndelsen af 1. kvartal 2018 var DKK 2,213 mio. svarende til en stigning på 4,0 % i forhold til samme tidspunkt sidste år.
 • Forventningerne til 2018:
  • Vækst i nettoomsætningen på 4-7 % i faste valutakurser
  • Forventet overskudsgrad på 10-10,5 % i faste valutakurser
  • Investeringsniveau for 2018 på 6-8 % af nettoomsætningen
 • Bestyrelsen foreslår at hæve udbyttebetalingen til DKK 2,30 pr. aktie svarende til DKK 104,7 mio. inklusiv 2017 interim udbytte (DKK 48,7 mio.) betalt i august 2017. Dette svarer til en udbytteprocent på 48 % af periodens resultat mod 47 % i 2016.

Per Kogut, administrerende direktør i NNIT udtaler: “Efter et udfordrende tredje kvartal, er jeg glad for, at vi endte 2017 med høj overskudsgrad i fjerde kvartal. Det er særligt glædeligt, at vores stærke underliggende pengestrømme gør det muligt at foreslå en øget dividendeudbetaling til i alt DKK 4,30 per aktie – i et år, hvor vi både har bygget et nyt datacenter og opkøbt SCALES Group.”

Telekonference
NNIT præsenterer resultatet for 2017 den 25. januar 2017 kl. 10:30 CET. Investorer kan lytte med via et link på www.nnit.com under menupunktet 'Investors – Events & presentations’. Præsentationsmaterialet vil være tilgængeligt ca. 1 time før telekonferencen.

Telekonference detaljer
Webcast link:https://nnit.eventcdn.net/annualreport2017

Telekonference numre:

Danmark:+45 3544 5583
Storbritannien:+44 20 3194 0544
Sverige:+46 8 5664 2661
USA:+1 855 269 2604

Finanskalender 2018
8. marts 2018Ordinære generalforsamling
9. marts 2018Udbytte ex-dividend dato
12. marts 2018Udbytte skæringsdato for opgørelse
13. marts 2018Udbytte udbetalings dato
16. maj 2018Delårsrapport for de første tre måneder af 2018
17. august 2018Delårsrapport for de første seks måneder af 2018
25. oktober 2018Delårsrapport for de første ni måneder af 2018

Ordinære generalforsamling
NNIT A/S’ ordinære generalforsamling vil blive afholdt torsdag 8. marts 2018 kl. 14:00, hos NNIT A/S, Østmarken 3A, 2860 Søborg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Anne Broeng, Carsten Dilling, Peter Haahr og Eivind Kolding, samt valg af Caroline Serfass og Christian Kanstrup som nye medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår også genvalg af Carsten Dilling som formand og genvalg af Peter Haahr som næstformand.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisorer.

Bestyrelsen vil også foreslå, at forlænge bemyndigelsesperioden for at forhøje selskabets aktiekapital, uden fortegningsret for selskabets nuværende aktionærer fra 30. april 2017 til 30. april 2021.

Endelig vil bestyrelsen foreslå en forlængelse af bemyndigelsesperioden for bestyrelsen til at forhøje selskabets aktiekapital i forbindelse med ny udstedelse af aktier til brug for selskabets medarbejdere og/eller medarbejdere i selskabets datterselskaber fra 30. april 2018 til 30. april 2021

Foreslået udbytte
Som følge af de stærke underliggende pengestrømme vil bestyrelsen foreslå den ordinære generalforsamling, at der udbetales udbytte på DKK 2,30 per aktie for 2017. Inklusiv interim udbytte på DKK 2,00 per aktie udbetalt i august 2017, bliver det samlede udbytte for 2017 således DKK 4,30 per aktie (2016: DKK 4,20 per aktie) svarende til en udbytteudbetaling på 48 % af årets resultat.

Aktiebaseret incitamentsprogram
NNIT vil i januar 2018 introducere et nyt fastholdelsesprogram for de seks medlemmer af NNIT’s koncernledelse, som erstatning for det incitamentsprogram, der blev iværksat i forbindelse med børsnoteringen (LIP). Programmet blev godkendt på den ordinære generalforsamling i marts 2017.

Programmet er struktureret tilsvarende LIP og består af en selvinvesteringsdel, svarende til 8 måneders løn plus pension for hver deltager. Afhængig af målopfyldelse vil NNIT tildele to restricted stock units (RSU) per selvinvesterede aktie til hver deltager. De selvinvesterede aktier er underlagt en lockup-begrænsning og må tidligst sælges tre år efter datoen for tildeling af RSU. De RSU’er, som NNIT tildeler deltagerne er også underlagt en lockup-begrænsning i mindst tre år fra tildelingsdatoen. Tildelte RSU’er vil efter udløbet af lockup-perioden modnes og konverteres samtidig til aktier på den første dag i det første åbne handelsvindue i 2021, såfremt resultatkriterierne er mødt; vækst i omsætningen (målt som gennemsnitlig omsætningsvækst i DKK) samt overskudsgrad (målt som gennemsnitlig overskudsgrad) på koncernniveau. De to mål vægtes 50/50.

Fastholdelsesprogrammet behandles som egenkapitalsordning og indregnes over den treårs optjeningsperiode baseret på markedsværdien på tildelingstidspunktet. Det maksimale antal RSU’er som kan tildeles er 111.976, hvilket svarer til en estimeret omkostning på DKK 20 mio.

For yderligere information henvises til følgende kontakter
Investorer:
Jesper Vesterbæk Wagener
Head of Investor Relations
Tel: +45 3075 5392 jvwa@nnit.com

Medier:
Helga Heyn
NNIT Communications
Tel: +45 3077 8141 hhey@nnit.com