Få vores nyheder på mail

Beslutninger på den ordinære generalforsamling i NNIT A/S

Nyhed   •   Mar 09, 2018 14:36 CET

NNIT A/S har den 8. marts 2018 afholdt ordinær generalforsamling, hvor følgende blev besluttet:

Regnskabsåret 2017 samt 2018
Selskabets reviderede årsrapport for 2017 blev godkendt.
Forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport for 2017 blev godkendt. Der udbetales et udbytte på DKK 2,30 pr. aktie á nominelt DKK 10.
Bestyrelsens vederlag for 2018 blev godkendt.

Valg
Carsten Dilling blev genvalgt som formand for bestyrelsen og Peter Haahr blev genvalgt som næstformand.
Anne Broeng og Eivind Kolding blev genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.
Christian Kanstrup og Caroline Serfass blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen.
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genudpeget som selskabets revisor.

Aktier og kapital
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil den ordinære generalforsamling i 2019 at lade Selskabet erhverve egne aktier for en nominel værdi på op til 10% af aktiekapitalen, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10% af aktiekapitalen.
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil d. 30. april 2021 at forhøje selskabets egenkapital ad én eller flere omgange med i alt op til nominelt kr. 25.000.000 uden fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer.
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil d. 30. april 2021 at forhøje selskabets egenkapital ad én eller flere omgange med i alt op til nominelt kr. 7.500.000 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til fordel for selskabets medarbejdere og/eller medarbejder i dets datterselskaber.

Sammensætning af bestyrelsen og revisionsudvalget
Bestyrelsen har efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsesmøde med det formål at udpege medlemmer af revisionsudvalget.

Bestyrelsen og revisionsudvalget er herefter sammensat som følger:
Carsten Dilling (formand for bestyrelsen)
Peter Haahr (næstformand for bestyrelsen)
Henrik Vienberg Andersen (medarbejdervalgt repræsentant)
Anne Broeng (medlem af bestyrelsen og formand for revisionsudvalget)
Christian Kanstrup (medlem af bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget)
Eivind Kolding (medlem af bestyrelsen og medlem af revisionsudvalget)
Caroline Serfass (medlem af bestyrelsen)
Anders Vidstrup (medarbejdervalgt repræsentant)

Henvendelse
Investor relations:
Klaus Hosbond Skovrup
Head of Investor Relations
Tel: +45 3079 5355
ksko@nnit.com

Medier:
Helga Heyn
NNIT Communications
Tel: +45 3077 8080
hhey@nnit.com

Om NNIT
NNIT A/S er en af Danmarks førende leverandører af it-services og rådgivning. NNIT A/S leverer en bred vifte af it-services og -løsninger til sine kunder, primært inden for life sciences-sektoren i Danmark og internationalt samt til kunder inden for kundegrupperne public, enterprise og finance i Danmark. Per 31. december 2017 havde NNIT 3.030 medarbejdere.

For yderligere oplysninger henvises til www.nnit.com.